ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

 

 

ระเบียบการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖

 

โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร โทร ๐๒-๔๒๗๖๑๖๑

 

 • การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

  . ผู้ปกครองนำนักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง (เพื่อทดสอบความรู้พื้นฐาน)

  . นำหลักฐานที่จะต้องนำมาในวันสมัคร:
            ๒.๑ สำเนาใบเกิดของนักเรียน       ๒.๒ ใบรับรองกำลังเรียนชั้นอนุบาล ๓ หรือ  หลักฐานการจบชั้นอนุบาล ๓

 

 • การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒-๖

  . ผู้ปกครองนำนักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง (เพื่อทดสอบความรู้พื้นฐาน)

  . หลักฐานที่จะต้องนำมาในวันสมัคร:
        นำสำเนาสมุดพก
  (ปพ.) ถ่ายเอกสารหน้าปกและหน้าที่มีรายวิชาในปีการศึกษาที่ผ่านมา หรือ ใบรับรองกำลังเรียน

        (ปพ.)

 

 • การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

  . ผู้ปกครองนำนักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง

  . หลักฐานการเรียนจากโรงเรียนเดิมที่จะต้องนำมาในวันสมัคร:

        ๒.๑ สำเนาสมุดพก (ปพ.๖) ถ่ายเอกสารหน้าปกและหน้าที่มีผลการเรียน ป. , .๕ และรายวิชา   ป.๖ ภาคเรียนที่ ๑

        ๒.๒ ใบรับรอง (ปพ.)

 

 • ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ระหว่างเวลา ๘.๐๐ น.-๑๖.๓๐ น.

 

(เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการ) หรือ โทร ๐๒-๔๒๗๖๑๖๑

 

 

โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2562,16:32   อ่าน 1060 ครั้ง