ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ระเบียบการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

 

โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร โทร ๐๒-๔๒๗๖๑๖๑

 

 • การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

  ผู้ปกครองนำนักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง (เพื่อสัมภาษณ์)

  . นำหลักฐานที่จะต้องนำมาในวันสมัคร:
            ๒.๑ สำเนาใบเกิดของนักเรียน      
            ๒.๒ ใบรับรองกำลังเรียนชั้นอนุบาล ๓ หรือ  หลักฐานการจบชั้นอนุบาล ๓

 • การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒-๖

  ผู้ปกครองนำนักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง (เพื่อทดสอบความรู้พื้นฐาน)

  หลักฐานที่จะต้องนำมาในวันสมัคร:
           ๒.๑ นำสำเนาสมุดพก
   (ปพ.ถ่ายเอกสารหน้าปกและหน้าที่มีรายวิชาในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
                  หรือใบรับรองกำลังเรียน
    (ปพ.)

 

 • ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  เป็นต้นไป ระหว่างเวลา ๘.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น.

(เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการหรือ โทร ๐๒-๔๒๗๖๑๖๑

 

โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2565,14:43   อ่าน 4137 ครั้ง