ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความภูมิใจ ข.ร.
อันดับที่ 4 ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2560(จากผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งหมด 897คน)

ขอแสดงความยินดี กับ คนเก่ง ..

ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ

ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

และ ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม  พ.ศ. 2560

****************************************************************************

 เด็กชายณัฐพงศ์ จินดา    ป.6/7

ได้คะแนนสอบรอบ  เจียระไนเพชร (รอบที่ 2) 89  คะแนน (จาก 100 คะแนน)

ติดอันดับ 1 ใน 10 ของการแข่งขัน

ได้รับคัดเลือกให้เข้าแข่งขันรอบ
เพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) และ ได้อันดับที่  4

ของการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ  ประจำปีการศึกษา  2560

(จากผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งสิ้น  897 คน)

ได้รับรางวัล  ชมเชยเพชรยอดมงกุฎ
รับทุนการศึกษา 2
,000 บาท  พร้อมเหรียญรางวัล ชมเชยเพชรยอดมงกุฎและเกียรติบัตร


****************************************************************************

เด็กหญิงนลินี       คร้ามยิ้ม    ป.6/7

ได้คะแนนสอบรอบเจียระไนเพชร(รอบที่ 2) 83 คะแนน (จาก 100 คะแนน)

ติดอันดับ 1 ใน 50 ของการแข่งขัน
(จากผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งสิ้น  897 คน)

ได้รับรางวัล  ชมเชยรอบเจียระไนเพชร

รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึก

****************************************************************************

เด็กชายบุลกิต    นพน้อย  ป.3/4

ได้คะแนนสอบรอบเจียระไนเพชร(รอบที่ 2) 72 คะแนน (จาก 100 คะแนน)

ติดอันดับ 1 ใน 50 ของการแข่งขัน
(จากผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งสิ้น  754 คน)

ได้รับรางวัล  ชมเชยรอบเจียระไนเพชร

รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึก

  ****************************************************************************

เด็กหญิงอนัญพร    นพน้อย  ป.5/7
ได้คะแนนสอบรอบเจียระไนเพชร(รอบที่ 2) 80 คะแนน (จาก 100 คะแนน)

ติดอันดับ 1 ใน 100 ของการแข่งขัน
(จากผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งสิ้น  897 คน)

ได้รับรางวัล  ผ่านเกณฑ์การแข่งขัน


 

                                                                                        (ที่มา:www.str.ac.th)

เด็กชายณัฐพงศ์ จินดา ชั้นป.6/7
เด็กหญิงนลินี คร้ามยิ้ม ชั้นป.6/7
เด็กชายบุลกิต นพน้อย ชั้นป.3/4
เด็กหญิงอนัญพร นพน้อย ชั้นป.5/7
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2560,00:00   อ่าน 1199 ครั้ง