ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความภูมิใจ ข.ร.
รางวัลภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2561(จากผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งหมด 792คน)
ขอแสดงความยินดี กับ “ คนเก่ง ข.ร. ”
ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และ ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์
เมื่อวันที่ 8 กันยายน  พ.ศ. 2561


***********************************************************


เด็กหญิงภัทรนันท์      แซ่ปึง    ป.6/7

ได้คะแนนสอบรอบเจียระไนเพชร(รอบที่ 2) 73 คะแนน (จาก 100 คะแนน)
ติดอันดับ 1 ใน 50 ของการแข่งขัน
(จากผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งสิ้น  792 คน)


ได้รับรางวัล  ชมเชยรอบเจียระไนเพชร
รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึก***********************************************************
 
   
เด็กหญิงอนัญพร   นพน้อย  ป.6/7
 
ได้คะแนนสอบรอบเจียระไนเพชร(รอบที่ 2) 70 คะแนน (จาก 100 คะแนน)
ติดอันดับ 1 ใน 50 ของการแข่งขัน
(จากผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งสิ้น  792 คน)


ได้รับรางวัล  ชมเชยรอบเจียระไนเพชร
รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึก  *********************************************************

เด็กหญิงณิชากร   ด้วงหมุน   ป.6/7


ด้คะแนนสอบรอบเจียระไนเพชร(รอบที่ 2) 66  คะแนน (จาก 100 คะแนน)
ติดอันดับ 1 ใน 100 ของการแข่งขัน
(จากผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งสิ้น  792 คน)


ได้รับรางวัล  ผ่านเกณฑ์การแข่งขัน


  *********************************************************
 
 
ด็กชายณัฐกมล   ด้วงหมุน   ป.3/4


ได้คะแนนสอบรอบเจียระไนเพชร(รอบที่ 2) 61  คะแนน (จาก 100 คะแนน)
ติดอันดับ 1 ใน 100 ของการแข่งขัน
(จากผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งสิ้น  714 คน)


ได้รับรางวัล  ผ่านเกณฑ์การแข่งขัน

 
 
                                                                                        (ที่มา:www.str.ac.th)
 
เด็กหญิงภัทรนันท์ แซ่ปึง ชั้น ป.6/7
เด็กหญิงอนัญพร นพน้อย ชั้น ป.6/7
เด็กหญิงณิชากร ด้วงหมุน ชั้น ป.6/7
เด็กชายณัฐกมล ด้วงหมุน ชั้น ป.3/4
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2561,00:00   อ่าน 380 ครั้ง