ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความภูมิใจ ข.ร.
อันดับที่ 6 และ 9 เพชรยอดมงกุฎหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ปีการศึกษา 2561(จากผู้สมัครทั้งหมด 441 คน)
ขอแสดงความยินดี กับ “ คนเก่ง ข.ร. ”
ได้รับรางวัลจากการแข่งขันหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเพชรยอดมงกุฎ  ครั้งที่ 1
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และ ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561


**********************************************************
  
เด็กหญิงดาราธร     สถิมั่น   ป.6/7


ได้คะแนนสอบรอบ  เจียระไนเพชร (รอบที่ 2) 83  คะแนน (จาก 100 คะแนน)
ติดอันดับ 1 ใน 12 ของการแข่งขัน

ได้รับคัดเลือกให้เข้าแข่งขันรอบ
เพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) และ ได้อันดับที่  6

ของการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ  ประจำปีการศึกษา  2561
(จากผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งสิ้น  441 คน)
ได้รับรางวัล  ชมเชยเพชรยอดมงกุฎ
รับทุนการศึกษา 2,000 บาท  พร้อมเหรียญรางวัล ชมเชยเพชรยอดมงกุฎและเกียรติบัตร

**********************************************************

เด็กชายกฤตภาส   เถลิงเกียรติศักดิ์    ป.6/7

ได้คะแนนสอบรอบ  เจียระไนเพชร (รอบที่ 2) 82  คะแนน (จาก 100 คะแนน)
ติดอันดับ 1 ใน 12 ของการแข่งขัน

ได้รับคัดเลือกให้เข้าแข่งขันรอบ
เพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) และ ได้อันดับที่   9

ของการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ  ประจำปีการศึกษา  2561
(จากผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งสิ้น  441 คน)
ได้รับรางวัล  ชมเชยเพชรยอดมงกุฎ
รับทุนการศึกษา 2,000 บาท  พร้อมเหรียญรางวัล ชมเชยเพชรยอดมงกุฎและเกียรติบัตร
 
 
*********************************************************


เด็กชายณัฐกมล     ด้วงหมุน    ป.3/4

ได้คะแนนสอบรอบเจียระไนเพชร(รอบที่ 2) 70 คะแนน (จาก 100 คะแนน)
ติดอันดับ 1 ใน 50 ของการแข่งขัน
(จากผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งสิ้น  385 คน)

ได้รับรางวัล  ชมเชยรอบเจียระไนเพชร
รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึก


**********************************************************
 
เด็กหญิงณิชากร     ด้วงหมุน    ป.6/7


ได้คะแนนสอบรอบเจียระไนเพชร(รอบที่ 2) 80 คะแนน (จาก 100 คะแนน)
ติดอันดับ 1 ใน 50 ของการแข่งขัน
(จากผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งสิ้น  441 คน)

ได้รับรางวัล  ชมเชยรอบเจียระไนเพชร
รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึก

********************************************************

เด็กหญิงภัทรนันท์    แซ่ปึง    ป.6/7
 
ได้คะแนนสอบรอบเจียระไนเพชร(รอบที่ 2) 80 คะแนน (จาก 100 คะแนน)
ติดอันดับ 1 ใน 50 ของการแข่งขัน
(จากผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งสิ้น  441 คน)

ได้รับรางวัล  ชมเชยรอบเจียระไนเพชร
รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึก

******************************************************

 
เด็กหญิงณัชชา   ญาณะวาณิชย์  ป.6/7
ได้คะแนนสอบรอบเจียระไนเพชร(รอบที่ 2) 72  คะแนน (จาก 100 คะแนน)
ติดอันดับ 1 ใน 100 ของการแข่งขัน
(จากผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งสิ้น  441 คน)

ได้รับรางวัล  ผ่านเกณฑ์การแข่งขัน
 

เด็กหญิงดาราธร สถิมั่น ชั้น ป.6/7
เด็กชายกฤตภาส เถลิงเกียรติศักดิ์
เด็กชายณัฐกมล ด้วงหมุน ชั้น ป.3/4
เด็กหญิงณิชากร ด้วงหมุน ชั้น ป.6/7
เด็กหญิงภัทรนันท์ แซ่ปึง ชั้น ป.6/7
เด็กหญิงณัชชา ญาณะวาณิชย์ ชั้น ป.6/7
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2561,00:00   อ่าน 339 ครั้ง