ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความภูมิใจ ข.ร.
อันดับที่ 1 สอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2562

อันดับที่  1 สอบคัดเลือกเข้า ม.1  ปีการศึกษา  2562
 

 

·     โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

 

อันดับที่  1       เด็กหญิงณิชากร      ด้วงหมุน                    ชั้น ป.6/7

 

     ประเภทนักเรียนทั่วไป

 

อันดับที่  9     เด็กชายพัทธดนย์      สุวรรณรัตน์               ชั้น ป.6/7

 

 

 

·      โรงเรียนศึกษานารี

ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ

อันดับที่  7      เด็กหญิงดาราธร           สถิมั่น                       ชั้น ป.6/7

อันดับที่  18    เด็กหญิงปาณวรา         ศัลยคุปต์                   ชั้น ป.6/7

อันดับที่  26    เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์      ท้าวหลวง                   ชั้น ป.6/7

                      เด็กหญิงพัณณิตา        ทองดี                        ชั้น ป.6/7

                      เด็กหญิงปริตา             บุญดีรัตน์                   ชั้น ป.6/7

                      เด็กหญิงชมพูนุช          ศีลศร                        ชั้น ป.6/7

                      เด็กหญิงธันยชนก        เพ็งพันธ์                     ชั้น ป.6/7 


เด็กหญิงณิชากร ด้วงหมุน ชั้น ป.6/7
เด็กชายพัทธดนย์ สุวรรณรัตน์ ชั้น ป.6/7
เด็กหญิงดาราธร สถิมั่น ชั้น ป.6/7
เด็กหญิงปาณวรา ศัลยคุปต์ ชั้น ป.6/7
เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์ ท้าวหลวง ชั้น ป.6/7
เด็กหญิงพัณณิตา ทองดี ชั้น ป.6/7
เด็กหญิงปริตา บุญดีรัตน์ ชั้น ป.6/7
เด็กหญิงชมพูนุช ศีลศร ชั้น ป.6/7
เด็กหญิงธันยชนก เพ็งพันธ์ ชั้น ป.6/7
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2562,00:00   อ่าน 792 ครั้ง