ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความภูมิใจ ข.ร.
ม.1 ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย โครงการการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ(Gifted and Talented Education Pr
ม.1 ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย โครงการการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ (Gifted  and Talented Education Program :GATE Program)

นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2562
 
 
 
ประเภท  ความเป็นเลิศ

(Gifted and Talented Education Program:GATE Program)

 
 
       1.  เด็กชายกฤตภาส     เถลิงเกียรติศักดิ์    ป.6/7
                                     
                                       และ
 
       2.  เด็กชายศิรวัชร        นาทอง    ป.6/7 
 
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2562,00:00   อ่าน 624 ครั้ง