ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความภูมิใจ ข.ร.
คะแนนเต็ม การทดสอบระดับชาติ (NT) ความสามารถด้านคำนวณ '61
ขอแสดงความยินดีกับ
คนเก่ง ข.ร. ที่ได้รับเกียรติบัตร
" ผู้ที่ได้คะแนนเต็ม "
ในการทดสอบความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy)
จากการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
( National Test : NT )

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ประจำปีการศึกษา 2561

******************************************************

 
                                  1. เด็กชายนพรุจ      เกตุสุข           ชั้น ป.3/4
 
                                  2. เด็กชายชนะชัย   เฟื่องการงาน  ชั้น ป.3/4

                                  3. เด็กชายชารีฟ      แสงประสพ     ชั้น ป.3/4
เด็กชายนพรุจ เกตุสุข ป.3/4
เด็กชายชนะชัย เฟื่องการงาน ป.3/4
เด็กชายชารีฟ แสงประสพ ป.3/4
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2562,15:09   อ่าน 819 ครั้ง