ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความภูมิใจ ข.ร.
รางวัลภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2562(จากผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งหมด 914 คน)

     ขอแสดงความยินดี กับ “ คนเก่ง ข.ร. ”
ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และ ทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี
เมื่อวันที่  7 กันยายน  พ.ศ. 2562

***********************************************************

เด็กหญิงณัฐรดา   ศิริกันยะ  ป.6/6

ได้คะแนนสอบรอบเจียระไนเพชร(รอบที่ 2)  71  คะแนน (จาก 100 คะแนน)
ติดอันดับ 1 ใน 100 ของการแข่งขัน
(จากผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งสิ้น  914 คน)


ได้รับรางวัล  ผ่านเกณฑ์การแข่งขัน

***********************************************************

เด็กหญิงพรชนก  อิฐสุวรรณศิลป์  ป.6/6

ได้คะแนนสอบรอบเจียระไนเพชร(รอบที่ 2)  70  คะแนน (จาก 100 คะแนน)
ติดอันดับ 1 ใน 100 ของการแข่งขัน
(จากผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งสิ้น  914 คน)


ได้รับรางวัล  ผ่านเกณฑ์การแข่งขัน

***********************************************************

เด็กชายชาญโรจน์   ดิษเทศ  ป.3/3

ได้คะแนนสอบรอบเจียระไนเพชร(รอบที่ 2)  62  คะแนน (จาก 100 คะแนน)
ติดอันดับ 1 ใน 100 ของการแข่งขัน
(จากผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งสิ้น  770 คน)


ได้รับรางวัล  ผ่านเกณฑ์การแข่งขัน

***********************************************************

เด็กหญิงพาขวัญ   ดอนคำไฮ   ป.3/3

ได้คะแนนสอบรอบเจียระไนเพชร(รอบที่ 2)  61  คะแนน (จาก 100 คะแนน)

ได้รับรางวัล  ผ่านเกณฑ์การแข่งขัน                                                 
 

 

 
                                                                                                    (ที่มา:www.str.ac.th)
เด็กหญิงณัฐรดา ศิริกันยะ ป.6/6
เด็กหญิงพรชนก อิฐสุวรรณศิลป์ ป.6/6
เด็กชายชาญโรจน์ ดิษเทศ ป.3/3
เด็กหญิงพาขวัญ ดอนคำไฮ ป.3/3
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2562,10:39   อ่าน 808 ครั้ง