ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความภูมิใจ ข.ร.
รางวัลหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562(จากผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งหมด

ขอแสดงความยินดี กับ “ คนเก่ง ข.ร. ”
ได้รับรางวัลจากการแข่งขันหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเพชรยอดมงกุฎ  ครั้งที่ 2
ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

และทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562

*****************************************************
เด็กหญิงพาขวัญ          ดอนคำไฮ       ป.3/3

ได้คะแนนสอบรอบเจียระไนเพชร(รอบที่ 2) 58 คะแนน (จาก 100 คะแนน)
ติดอันดับ 1 ใน 50 ของการแข่งขัน
(จากผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งสิ้น  407 คน)

ได้รับรางวัล  ชมเชยรอบเจียระไนเพชร
รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึก

********************************************************** 

เด็กชายชาญโรจน์        ดิษเทศ   ป.3/3

ได้คะแนนสอบรอบเจียระไนเพชร(รอบที่ 2) 55 คะแนน (จาก 100 คะแนน)
ติดอันดับ 1 ใน 50 ของการแข่งขัน
(จากผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งสิ้น  407 คน)

ได้รับรางวัล  ชมเชยรอบเจียระไนเพชร
รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึก

******************************************************** 

เด็กหญิงมนทิราพร      จรแก้ว   ป.6/6
ได้คะแนนสอบรอบเจียระไนเพชร(รอบที่ 2) 59  คะแนน (จาก 100 คะแนน)
ติดอันดับ 1 ใน 100 ของการแข่งขัน
(จากผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งสิ้น  510 คน)

ได้รับรางวัล  ผ่านเกณฑ์การแข่งขัน 

********************************************************
เด็กหญิงสรีลัน             ระดีวงษ์  ป.6/6
ได้คะแนนสอบรอบเจียระไนเพชร(รอบที่ 2) 57  คะแนน (จาก 100 คะแนน)
ติดอันดับ 1 ใน 100 ของการแข่งขัน
(จากผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งสิ้น  510 คน)
ได้รับรางวัล  ผ่านเกณฑ์การแข่งขัน 

******************************************************** 

เด็กหญิงชลัยรัตน์        สิทธิโชคนำชัย      ป.6/5
ได้คะแนนสอบรอบเจียระไนเพชร(รอบที่ 2) 56  คะแนน (จาก 100 คะแนน)
ติดอันดับ 1 ใน 100 ของการแข่งขัน
(จากผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งสิ้น  510 คน)

ได้รับรางวัล  ผ่านเกณฑ์การแข่งขัน 

******************************************************** 

เด็กหญิงจิรัชญา           พิสัณฑ์สุข    ป.3/3
ได้คะแนนสอบรอบเจียระไนเพชร(รอบที่ 2) 49  คะแนน (จาก 100 คะแนน)
ติดอันดับ 1 ใน 100 ของการแข่งขัน
(จากผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งสิ้น  407 คน)

ได้รับรางวัล  ผ่านเกณฑ์การแข่งขัน 

********************************************************
เด็กชายพชร    เมธาสุทธิกุล    ป.3/3

ได้คะแนนสอบรอบเจียระไนเพชร(รอบที่ 2) 46  คะแนน (จาก 100 คะแนน)
ติดอันดับ 1 ใน 100 ของการแข่งขัน
(จากผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งสิ้น  407 คน)

ได้รับรางวัล  ผ่านเกณฑ์การแข่งขัน

เด็กหญิงพาขวัญ ดอนคำไฮ ป.3/3
เด็กชายชาญโรจน์ ดิษเทศ ป.3/3
เด็กหญิงมนทิราพร จรแก้ว ป.6/6
เด็กหญิงสรีลัน ระดีวงษ์ ป.6/6
เด็กหญิงชลัยรัตน์ สิทธิโชคนำชัย ป.6/5
เด็กหญิงจิรัชญา พิสัณฑ์สุข ป.3/3
เด็กชายพชร เมธาสุทธิกุล ป.3/3
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2562,13:11   อ่าน 742 ครั้ง