ความภูมิใจ ข.ร.
อันดับที่ 1 Pre วัดสุทธิวราราม ม.1 ปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ข.ร.

เด็กหญิงเพชรกะรัต   แก้วเกลื่อน   ป.6/6
 

 

ได้คะแนนสอบสูงสุดเป็นอันดับที่ 1

ในการทดสอบความรู้เข้าเรียนชั้น ม.1 (Pre ม.1)

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม   ปีการศึกษา 2563

ได้รับทุนการศึกษา  3,000 พร้อมเกียรติบัตร

(จากผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 352 คน)

 

 

                                                                   ที่มาข้อมูล : www.suthi.ac.th

โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2563,13:37   อ่าน 8014 ครั้ง