ความภูมิใจ ข.ร.
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยาเข้ารับเกียรติบัตร คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้ จาก

โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา

เข้ารับเกียรติบัตร  เพื่อแสดงว่า

โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา

มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้
จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
) ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
 

ณ วันที่    กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2563,10:12   อ่าน 7456 ครั้ง