ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17 ต.ค. 58 ถึง 19 ต.ค. 58 เข้าค่ายลูกเสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
15 ต.ค. 58 ถึง 17 ต.ค. 58 เข้าค่ายลูกเสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
13 ต.ค. 58 ถึง 15 ต.ค. 58 เข้าค่ายลูกเสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
11 ต.ค. 58 ถึง 13 ต.ค. 58 เข้าค่ายลูกเสือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

09 ต.ค. 58 ถึง 11 ต.ค. 58 เข้าค่ายลูกเสือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
05 ต.ค. 58 ถึง 06 ต.ค. 58 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
01 ต.ค. 58 ถึง 02 ต.ค. 58 สอบครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
28 ก.ย. 58 ถึง 30 ก.ย. 58 สอบครั้งที่ 3 และสอบปลายภาคเรียน ระดับ ป.1 - ป.3
28 ก.ย. 58 ถึง 01 ต.ค. 58 สอบครั้งที่ 3 และสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
23 ก.ย. 58 ถึง 25 ก.ย. 58 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
05 มี.ค. 58 ถึง 06 มี.ค. 58 สอบปลายภาค นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
04 มี.ค. 58 วันมาฆบูชา
02 มี.ค. 58 ถึง 03 มี.ค. 58 สอบครั้งที่ 6 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
27 ก.พ. 58 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
25 ก.พ. 58 ถึง 26 ก.พ. 58 สอบครั้งที่ 6 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
24 ก.พ. 58 ทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ - Dreamworld
23 ก.พ. 58 ถึง 25 ก.พ. 58 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
06 ก.พ. 58 ทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 : อยุธยา
31 ม.ค. 58 สอบ O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
31 ม.ค. 58 ถึง 01 ก.พ. 58 สอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
24 ม.ค. 58 เข้าค่าย ลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที4
21 ม.ค. 58 ถึง 23 ม.ค. 58 สอบครั้งที่ 5 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
19 ม.ค. 58 ถึง 20 ม.ค. 58 สอบครั้งที่ 5 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
16 ม.ค. 58 หยุดวันครู
10 ม.ค. 58 วันเด็กแห่งชาติ
01 ม.ค. 58 วันขึ้นปีใหม่
23 ธ.ค. 57 ทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 : เมืองโบราณ
20 ธ.ค. 57 ทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 : ลพบุรี
20 ธ.ค. 57 เข้าค่าย ลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที4
17 ธ.ค. 57 ถึง 19 ธ.ค. 57 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
15 ธ.ค. 57 ถึง 17 ธ.ค. 57 สอบครั้งที่ 4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
13 ธ.ค. 57 ทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : เพชรบุรี
11 ธ.ค. 57 ถึง 12 ธ.ค. 57 สอบครั้งที่ 4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
10 ธ.ค. 57 หยุดวันรัฐธรรมนูญ
05 ธ.ค. 57 หยุดวันพ่อแห่งชาติ
27 พ.ย. 57 ถึง 28 พ.ย. 57 กิจกรรมกีฬาสี
21 พ.ย. 57 ทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 : สวนสัตว์ดุสิต
15 พ.ย. 57 ทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : สุพรรณบุรี
12 พ.ย. 57 สอบธรรมศึกษา
20 ต.ค. 57 ถึง 22 ต.ค. 57 เข้าค่ายลูกเสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
16 ต.ค. 57 ถึง 18 ต.ค. 57 เข้าค่ายลูกเสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
14 ต.ค. 57 ถึง 16 ต.ค. 57 เข้าค่ายลูกเสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
12 ต.ค. 57 ถึง 14 ต.ค. 57 เข้าค่ายลูกเสือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
10 ต.ค. 57 ถึง 13 ต.ค. 57 มอบตัวนักเรียน ทุกระดับชั้น
10 ต.ค. 57 ถึง 12 ต.ค. 57 เข้าค่ายลูกเสือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
09 ต.ค. 57 ประกาศผลสอบซ่อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
07 ต.ค. 57 ถึง 08 ต.ค. 57 สอบซ่อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
06 ต.ค. 57 ถึง 07 ต.ค. 57 สอบปลายภาค ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
06 ต.ค. 57 ประกาศผลสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
02 ต.ค. 57 ถึง 03 ต.ค. 57 สอบครั้งที่ 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
29 ก.ย. 57 ถึง 01 ต.ค. 57 สอบปลายภาคระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4
19 ก.ย. 57 ทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : ราชบุรี
17 ก.ย. 57 ถึง 19 ก.ย. 57 สอบปลายภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
29 ส.ค. 57 ทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 : สวนสามพราน
26 ส.ค. 57 ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เข็ม 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
22 ส.ค. 57 ฉีดวัคซีนคอตีบ - บาดทะยัก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
21 ส.ค. 57 ถึง 22 ส.ค. 57 นิทรรศการวิทยาศาสตร์
21 ส.ค. 57 ฉีดวัคซีนหัดเยอรมัน-ไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
18 ส.ค. 57 ถึง 20 ส.ค. 57 สอบครั้งที่ 2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
18 ส.ค. 57 ตรวจคัดกรองฟัน รอบ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
14 ส.ค. 57 ถึง 15 ส.ค. 57 สอบครั้งที่ 2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4
08 ส.ค. 57 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
23 ก.ค. 57 ถึง 25 ก.ค. 57 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
14 ก.ค. 57 หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
11 ก.ค. 57 หยุดวันอาสาฬหบูชา
10 ก.ค. 57 กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
07 ก.ค. 57 ถึง 09 ก.ค. 57 สอบครั้งที่ 1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
03 ก.ค. 57 ถึง 04 ก.ค. 57 สอบครั้งที่ 1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4
26 มิ.ย. 57 กิจกรรมวันสุนทรภู่
19 มิ.ย. 57 กิจกรรมวันไหว้ครู
10 มิ.ย. 57 ถึง 11 มิ.ย. 57 เลือกตั้งประธานนักเรียน
31 มี.ค. 57 เริ่มเรียน Summer
28 มี.ค. 57 ประกาศผลสอบ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 1-6
27 มี.ค. 57 รับใบประกาศผลสอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 รับเอกสารจบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 3
10 มี.ค. 57 ประกาศผลสอบซ่อม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
06 มี.ค. 57 ถึง 07 มี.ค. 57 เรียนซ่อมเสริม-สอบซ่อม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
05 มี.ค. 57 ฟังผลสอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
03 มี.ค. 57 ถึง 06 มี.ค. 57 สอบปลายภาค นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
28 ก.พ. 57 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
26 ก.พ. 57 ถึง 27 ก.พ. 57 สอบครั้งที่ 6 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
24 ก.พ. 57 ถึง 26 ก.พ. 57 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
24 ก.พ. 57 สอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับประถมศึกษาปีที่ 3
01 ก.พ. 57 สอบ O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
01 ก.พ. 57 ถึง 02 ก.พ. 57 สอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
22 ม.ค. 57 ถึง 24 ม.ค. 57 สอบครั้งที่ 5 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
20 ม.ค. 57 ถึง 21 ม.ค. 57 สอบครั้งที่ 5 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
16 ม.ค. 57 หยุดวันครู
30 ธ.ค. 56 หยุดเรียนตามประกาศรัฐบาล
21 ธ.ค. 56 เข้าค่าย ลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที4
18 ธ.ค. 56 ถึง 20 ธ.ค. 56 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
16 ธ.ค. 56 ถึง 18 ธ.ค. 56 สอบครั้งที่ 4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
12 ธ.ค. 56 ถึง 13 ธ.ค. 56 สอบครั้งที่ 4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
10 ธ.ค. 56 หยุดวันรัฐธรรมนูญ
05 ธ.ค. 56 หยุดวันพ่อแห่งชาติ
28 พ.ย. 56 ถึง 29 พ.ย. 56 กิจกรรมกีฬาสี
26 พ.ย. 56 สอบธรรมศึกษา
08 พ.ย. 56 ทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 : สวนสัตว์ดุสิต
01 ต.ค. 56 ถึง 04 ต.ค. 56 สอบครั้งที่ 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
26 ก.ย. 56 ถึง 27 ก.ย. 56 สอบครั้งที่ 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
18 ก.ย. 56 ถึง 20 ก.ย. 56 สอบปลายภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
13 ก.ย. 56 ทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : ราชบุรี
30 ส.ค. 56 ทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 : สวนสามพราน
19 ส.ค. 56 ถึง 21 ส.ค. 56 สอบครั้งที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
15 ส.ค. 56 ถึง 16 ส.ค. 56 สอบครั้งที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
12 ส.ค. 56 หยุด วันแม่แห่งชาติ
09 ส.ค. 56 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
26 ก.ค. 56 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน คางทูม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
24 ก.ค. 56 ถึง 26 ก.ค. 56 สอบกลางภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
22 ก.ค. 56 ถึง 23 ก.ค. 56 หยุดเรียน วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
03 ก.ค. 56 ถึง 05 ก.ค. 56 สอบครั้งที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
01 ก.ค. 56 ถึง 02 ก.ค. 56 สอบครั้งที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
28 มิ.ย. 56 ตรวจคัดกรองฟัน (รอบ 2) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
26 มิ.ย. 56 กิจกรรมวันสุนทรภู่
16 พ.ค. 56 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
29 มี.ค. 56 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รับเอกสารสำเร็จการศึกษา
28 มี.ค. 56 ถึง 30 เม.ย. 56 เปิดเรียนภาคฤดูร้อน
27 มี.ค. 56 ประกาศผลสอบ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
26 มี.ค. 56 ประกาศผลสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2
04 มี.ค. 56 ถึง 07 มี.ค. 56 สอบครั้งที่ 6 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
26 ก.พ. 56 ถึง 28 ก.พ. 56 สอบครั้งที่ 6 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
20 ก.พ. 56 ถึง 22 ก.พ. 56 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษา 1-3
15 ก.พ. 56 ทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ - Dreamworld
08 ก.พ. 56 ทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 : อยุธยา
21 ม.ค. 56 ถึง 23 ม.ค. 56 สอบครั้งที่ 5 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
17 ม.ค. 56 ถึง 18 ม.ค. 56 สอบครั้งที่ 5 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
12 ม.ค. 56 วันเด็กแห่งชาติ
04 ม.ค. 56 ทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 : ท้องฟ้าจำลอง
27 ธ.ค. 55 ถึง 28 ธ.ค. 55 กิจกรรมกีฬาสี
22 ธ.ค. 55 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ป.4
20 ธ.ค. 55 ถึง 21 ธ.ค. 55 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ระดับช้้นมัธยมศึกษา
17 ธ.ค. 55 ถึง 19 ธ.ค. 55 สอบครั้งที่ 4 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
13 ธ.ค. 55 ถึง 14 ธ.ค. 55 สอบครั้งที่ 4 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
10 ธ.ค. 55 หยุดวันรัฐธรรมนูญ
05 ธ.ค. 55 หยุดวันพ่อแห่งชาติ
04 ธ.ค. 55 กิจกรรมวันพ่อ
03 ธ.ค. 55 สอบธรรมศึกษา
01 ธ.ค. 55 ทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 : ลพบุรี
28 พ.ย. 55 วันลอยกระทง
24 พ.ย. 55 ทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : เพชรบุรี
23 พ.ย. 55 ทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 : เมืองโบราณ
19 พ.ย. 55 ถึง 20 พ.ย. 55 นิทรรศการดาราศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
16 พ.ย. 55 ทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 : สวนสัตว์ดุสิต
10 พ.ย. 55 ทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : สุพรรณบุรี
19 ต.ค. 55 ถึง 21 ต.ค. 55 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ชั้น ม.3
17 ต.ค. 55 ถึง 19 ต.ค. 55 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ชั้น ม.2
15 ต.ค. 55 ถึง 17 ต.ค. 55 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ชั้น ม.1
11 ต.ค. 55 ถึง 13 ต.ค. 55 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ชั้น ป.6
09 ต.ค. 55 ถึง 11 ต.ค. 55 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ชั้น ป.5
01 ต.ค. 55 ถึง 04 ต.ค. 55 สอบครั้งที่ 3 และสอบปลายภาคเรียน ระดับ ป.4 - ป.6
26 ก.ย. 55 ถึง 28 ก.ย. 55 สอบครั้งที่ 3 และสอบปลายภาคเรียน ระดับ ป.1 - ป.3
19 ก.ย. 55 ถึง 21 ก.ย. 55 สอบปลายภาคเรียน ชั้นมัธยมศึกษา
07 ก.ย. 55 ทัศนศึกษา ป.6
24 ส.ค. 55 ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ป.1 - ม.3 เข็ม 2
20 ส.ค. 55 ถึง 22 ส.ค. 55 สอบครั้งที่ 2 ระดับ ป.4 - ป.6
16 ส.ค. 55 ถึง 17 ส.ค. 55 สอบครั้งที่ 2 ระดับ ป.1 - ป.3
13 ส.ค. 55 หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
10 ส.ค. 55 กิจกรรมวันแม่
02 ส.ค. 55 ถึง 03 ส.ค. 55 หยุดวันอาสาฬาหบูชา และวันเข้าพรรษา
01 ส.ค. 55 กิจกรรมวันสำคัญ
เช้า : กิจกรรมทำบุญตักบาตร
บ่าย : แห่เทียนพรรษา
26 ก.ค. 55 ถึง 27 ก.ค. 55 สอบกลางภาคเรียน ชั้นมัธยมศึกษา
24 ก.ค. 55 ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ป.1 - ม.3 เข็ม 1
04 ก.ค. 55 ถึง 06 ก.ค. 55 สอบครั้งที่ 1 ระดับ ป.4 - ป.6
16 พ.ค. 55 เปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2555
07 มี.ค. 55 วันหยุดราชการ วันมาฆบูชา
05 มี.ค. 55 ถึง 09 มี.ค. 55 สอบปลายภาคของนักเรียนทุกระดับชั้น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 สอบวันที่ 5-6 และ 8-9
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 สอบวันที่ 5-6 และ 8
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 สอบวันที่ 5-6 และ 8
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา
27 ก.พ. 55 ถึง 29 ก.พ. 55 สอบ o-net ป.6 และ ม.3
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา
08 ก.พ. 55 ถึง 10 ก.พ. 55 ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 สอบครั้งที่ 5
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา
06 ก.พ. 55 ถึง 07 ก.พ. 55 ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 สอบครั้งที่ 5

 

โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา
04 ก.พ. 55 ทัศนศึกษาประถมศึกษาปีที่ 6

 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดพลศึกษา
03 ก.พ. 55 ฉีดวัคซีน ประถมศึกษาปีที่ 6
ฉีดวัคซีน คอตีบ  ไอกรน  บาดทะยัก
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา
28 ม.ค. 55 ทัศนศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 : จังหวัดลพบุรี

 

ชุดพลศึกษา