ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 117) 10 ม.ค. 63
ระเบียบการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 126) 24 ธ.ค. 62
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา เปิดเรียน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2562 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 (อ่าน 411) 16 ต.ค. 62
ผลสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 884) 18 ม.ค. 62
ผลสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1333) 28 ธ.ค. 60
ผลสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1547) 11 ม.ค. 60
ผลสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 2373) 14 ม.ค. 59
ผลสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 2616) 26 ก.พ. 58
ผลสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 2028) 27 ธ.ค. 56
ผลสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 2275) 08 มี.ค. 56