ติดต่อเรา
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา
656 ถ.ประชาอุทิศ   แขวงราษฎร์บูรณะ  เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
เบอร์โทรศัพท์ 02-4276161 เบอร์โทรสาร 02-8727916
Email : khajornroaj@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :