ความภูมิใจ ข.ร.
เต็ม 100 O-NET’63

เต็ม 100

สอบเมื่อวันที่  13  มีนาคม  2563

     

O-NET ภาษาอังกฤษ

 

       1. เด็กชายปัณณวรรธ            แม้นอิ่ม             ป.6/6                 100       คะแนน

              2. เด็กหญิงอัจฉริยา               สุขไพบูลย์          ป.6/6                 100        คะแนน


                                                     

                                                      90 คะแนนขึ้นไป

 

            ภาษาไทย

               1.เด็กหญิงวรัทยา                      ทองประชุม        ป.6/6                 96.50    คะแนน

               2.เด็กชายปภังกร                        ลาภาศุภวัฒน์     ป.6/6                 95.00    คะแนน

               3. เด็กชายพีรวัส                        สลีวงศ์              ป.6/6                 94.50    คะแนน

               4.เด็กชายบุลกิต                         นพน้อย             ป.6/6                 93.00    คะแนน

               5.เด็กหญิงวรารัตน์                    เจริญงาม           ป.6/6                 93.00    คะแนน

               6. เด็กหญิงวริศา                        บุญส่ง               ป.6/6                 91.75    คะแนน

               7. เด็กหญิงอัจฉริยา                    สุขไพบูลย์         ป.6/6                 90.00    คะแนน

               8. เด็กชายวีรภัฏ                        หุณฑะสิริ          ป.6/6                 90.00    คะแนน

 

            คณิตศาสตร์

              1. เด็กหญิงธมน                         มิชิฉัยยะ            ป.6/6                 95.00    คะแนน

              2. เด็กชายบุลกิต                         นพน้อย             ป.6/6                 90.00    คะแนน

              3. เด็กชายปัณณวรรธ                  แม้นอิ่ม             ป.6/6                 90.00    คะแนน

 

 

 

 

 

           ภาษาอังกฤษ

              1. เด็กหญิงธัญลักษณ์                  สำรองทรัพย์      ป.6/6                 97.50    คะแนน

              2. เด็กชายบุลกิต                         นพน้อย             ป.6/6                 97.50    คะแนน

              3. เด็กชายพีรวัส                         สลีวงศ์              ป.6/6                 97.50    คะแนน

              4. เด็กชายเมธวิน                        สุกาโก               ป.6/2                 97.50    คะแนน

              5. เด็กหญิงสุนิสา                       ขุมคำ                ป.6/6                 97.50    คะแนน

              6. เด็กชายศตวรรษ                     ดาราฮีม             ป.6/2                 95.00    คะแนน

              7. เด็กชายอัศวิน                         โสวัตร               ป.6/6                 95.00    คะแนน

              8. เด็กชายธันยวุฒน์                   พัวประเสริฐสุข  ป.6/5                 95.00    คะแนน

              9. เด็กหญิงวรารัตน์                    เจริญงาม           ป.6/6                 95.00    คะแนน

             10. เด็กชายวรรณภพ                    เร่ชะล่า              ป.6/5                 95.00    คะแนน

             11. เด็กหญิงอนันตญา                  คงดา                 ป.6/6                 95.00    คะแนน

             12.เด็กหญิงฮัซวานี                      สระพงษ์            ป.6/6                 92.50    คะแนน

             13.เด็กชายตั้งทัพพ์                      ตั้งอำไพสกุล      ป.6/6                 92.50    คะแนน

             14.เด็กหญิงวริศา                         บุญส่ง               ป.6/6                 92.50    คะแนน

             15. เด็กชายปภังกร                       ลาภาศุภวัฒน์     ป.6/6                 92.50    คะแนน

             16. เด็กหญิงศุภิสรา                     จงมิ่งสถาพร      ป.6/5                 92.50    คะแนน

             17. เด็กหญิงภัทราภรณ์                 โพมณีย์             ป.6/6                 92.50    คะแนน

             18. เด็กหญิงแพรวา                      มะริด                ป.6/6                 92.50    คะแนน

             19. เด็กหญิงสุวภัทร                     ปิงเมือง             ป.6/2                 92.50    คะแนน

             20. เด็กหญิงนลพรรณ                  นวลศรีสกุล       ป.6/6                 90.00    คะแนน

             21.เด็กชายสุรวัศ                         แสนเสนา          ป.6/6                  90.00    คะแนน

             22.เด็กหญิงณิชนันท์                    สวัสดิ์รักษา        ป.6/6                 90.00    คะแนน

             23.เด็กหญิงรดา                           หวังสมบูรณ์ดี    ป.6/6                 90.00    คะแนน

             24.เด็กหญิงชญาดา                      แก้วสุภา            ป.6/6                 90.00    คะแนน

             25.เด็กหญิงธมน                         มิชิฉัยยะ            ป.6/6                 90.00     คะแนน

             26.เด็กชายวีรภัฏ                         หุณฑะสิริ          ป.6/6                 90.00    คะแนน

             27.เด็กชายชินวัตร                       ประยงค์ขำ         ป.6/5                 90.00    คะแนน

             28.เด็กชายสกุลพัฒน์                   เบ้าสุวรรณ         ป.6/4                 90.00    คะแนน

             29.เด็กหญิงเซอร์ลีน                    เตียว                 ป.6/3                   90.00    คะแนน

โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 2564,14:34   อ่าน 4294 ครั้ง