ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา เปิดเรียน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2562 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 (อ่าน 205) 16 ต.ค. 62
ผลสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 716) 18 ม.ค. 62
ผลสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1206) 28 ธ.ค. 60
ผลสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1405) 11 ม.ค. 60
ผลสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 2230) 14 ม.ค. 59
ผลสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 2486) 26 ก.พ. 58
ระเบียบการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 7000) 29 ธ.ค. 57
ผลสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1957) 27 ธ.ค. 56
ผลสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 2212) 08 มี.ค. 56