ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ทดลองเปิดเรียน 100 % ทุกระดับชั้น
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การเปิดภาคเรียน การซื้อหนังสือเรียนและเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 63
ประกาศ เลื่อนกำหนดการต่างๆ ตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 63
ผลสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 63
ระเบียบการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 62
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา เปิดเรียน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2562 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 62
ผลสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 62
ผลสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 60
ผลสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 60
ผลสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2558
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 59
ผลสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2557
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 58
ผลสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2556
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 56
ผลสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2555
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 56