ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 66
ประกาศ แจ้งปิดทำการเป็นกรณีพิเศษ
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 65
ประกาศ แจ้งการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 65
ประกาศ แจ้งการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 65
ระเบียบการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 65
ประกาศการเลื่อนเปิดสถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 65
ประกาศแจ้งจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ (Online) ทุกห้องเรียน ทุกระดับชั้น
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 65
กำหนดเปิดภาคเรียนและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 64
ประกาศ แจ้งการเปิดทำการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 64
ประกาศ การเปิดภาคเรียน การซื้อหนังสือเรียนและเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 64
ประกาศ เลื่อนกำหนดการกิจกรรมต่างๆ
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 64
ระเบียบการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 64
แจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษและการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 64
แจ้งการเลื่อนเปิดการเรียนการสอนและการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 64
แจ้งปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 63
ประกาศ ทดลองเปิดเรียน 100 % ทุกระดับชั้น
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การเปิดภาคเรียน การซื้อหนังสือเรียนและเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 63
ประกาศ เลื่อนกำหนดการต่างๆ ตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 63
ผลสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 63
ระเบียบการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 62