ความภูมิใจ ข.ร.
เต็ม 100 O-NET’64
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 65
เต็ม 100 O-NET’63
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 64
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยาเข้ารับเกียรติบัตร คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้ จาก
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 63
คะแนนเต็ม การทดสอบระดับชาติ (NT) ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ '62
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 63
อันดับที่ 1 สอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 63
อันดับที่ 1 Pre วัดสุทธิวราราม ม.1 ปี 2563
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 63
ผ่านการสอบคัดเลือก สสวท. วิชาวิทยาศาสตร์ ปี 2562
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 63
นักเรียนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายโครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน โดยราชบัณฑิตยสภา
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 63
รางวัลหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562(จากผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งหมด
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 62
รางวัลภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2562(จากผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งหมด 914 คน)
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 62
คะแนนเต็ม การทดสอบระดับชาติ (NT) ความสามารถด้านคำนวณ '61
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 62
อันดับที่ 1 สอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 62
ม.1 ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย โครงการการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ(Gifted and Talented Education Pr
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 62
นักเรียนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายโครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน โดยราชบัณฑิตยสภา
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 62
เต็ม 100 O-NET’61
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 62
อันดับที่ 6 และ 9 เพชรยอดมงกุฎหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ปีการศึกษา 2561(จากผู้สมัครทั้งหมด 441 คน)
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 61
รางวัลภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2561(จากผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งหมด 792คน)
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 61
อันดับที่ 1 สอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 61
เต็ม 100 O-NET’60
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 61
อันดับที่ 3-4-5และ 7พระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ปีการศึกษา 2560 (จากผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งหมด 620 คน)
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 60